Da bi rezultati bili odlični i što brži, jako je bitno da nami vi u tome pomognete, tako što ćete na vreme kupcima odgovarati na poruke, što ćete se uredno javljati na telefonske pozive kupaca i što ćete na vreme isporučivati proizvod ili uslugu. Biti ljubazni i na usluzi kupcima. Bez ovog dela koji zavisi isključivo od vas, rezultati će biti slabi.

Možda vam se ovo sve čini kao normalno i ne vidite razloga zašto ovo pišemo. Pišemo zato što nam je praksa upravo pokazala suprotno a mi sva naša iskustva želimo da podelimo sa vama kako bi vaši rezultati bili što bolji.