Cena reklamirajnja je nekoliko desetina puta manja od zarade koja ostvarujete na ovaj način.

Kada govorimo o ceni, ovde postoje dva dela – deo koji se plaća direktno platformama kao što su Google, Facebook i Instagram i deo koji se plaća nama kao markentiškoj ageniciji za naše usluge.

I ta oba dela kada saberemo, cena reklamiranja je nekoliko desetina puta manja od vaše zarade koju ostvarujete na ovaj način.